Bogoljub Karić – Industrijski lider, inovator i vizionar

Već četiri decenije, Bogoljub Karić posvećuje svoju karijeru osnivanju inovativnih poslovnih modela, stvarajući mogućnosti koje su pokrenule ekonomski razvoj širom Istočne Evrope. Njegov veliki uspeh pomogao mu je da postane jedan od najuticajnijih lidera ne samo u Srbiji, već i u svetu.

Rođen u Peći u bivšoj komunističkoj Jugoslaviji, Bogoljub Karić je rano naučio kako se treba probijati kroz birokratske kanale da bi se ostvarili složeni finansijski ciljevi. Njegova porodica je pregovarala sa tadašnjim predsednikom Josipom Brozom Titom o pokretanju porodičnog posla, nešto praktično nečuveno u strogom komunističkom režimu.

Građenje Imperije

Do trenutka kada je privatna fabrika porodice Karić postala u potpunosti operativna, uklonjeni su mnogi zakonodavni izazovi koji su ometali osnivanje privatnih preduzeća u socijalističkoj Jugoslaviji, omogućavajući porodici Karić pokretanje dodatnih kompanija. Ovo širenje je dovelo do korporativizacije poslovanja Karića, a kada je Bogoljub Karić preuzeo funkciju šefa organizacije, BK Grupa je postala multi-industrijska operacija, s interesima u proizvodnji, finansijama, medijima, komunikacijama, nauci i međunarodnim trgovinskim sektorima.

BK Grupa je takođe osnovala jednu od najvećih i najsveobuhvatnijih dobrotvornih fondacija, BK Fondacija, koja pruža pomoć i stipendije osetljivim grupama populacijama širom Srbije i okolnih zemalja.

Ulazak bivšeg Sovjetskog Saveza u 21. vek

Porodica Karić se ističe po otvaranju prvog privatnog biznisa u bivšem Sovjetskom Savezu, nakon što je dobio odobrenje Mihaila Gorbačova. BK Grupa je postala instrument privrednog razvoja post-sovjetske Rusije, pomažući u uspostavljanju prve poslovne privatne banke, privatnog univerziteta, privatne građevinske kompanije i privatne osiguravajuće kuće.

Pored toga, građevinske firme BK Grupe pomogle su da se izgrade brojni urbanizacioni projekti širom Rusije, uključujući i Generalnu direkciju Centralne banke Ruske Federacije.

Bogoljub Karić – Kreativna sloboda, Privredna snaga

Danas, Bogoljub Karić nastavlja neumorno da radi na privrednom usponu Srbije. Pod uticajem BK Grupe i njene inostrane investicione filijale, Dana Holdings, Istočna Evropa se kreće ka post-sovjetskoj privrednoj stabilnosti i masovnom rastu.